Ny lag om tillgänglighet 2025 – för e-handel och appar!

Tillgänglighetsdirektivet är en lag om tillgänglighet som träder i kraft 2025 för vissa konsumentjänster och produkter. Men, vad innebär det? Vi på Delorean ser det som möjlighet för din tjänst och ditt erbjudande att bli ännu bättre och vassare – för alla! Här kan du läsa mer om det viktigaste och vad vi kan erbjuda dig.


Sammanfattning

2025 kommer en ny lag om tillgänglighet som påverkar produkter och tjänster. Att ha en tillgänglighetsanpassad webbplats eller app skulle innebära att du följer lagen, men också att du når ytterligare 36% av Sveriges befolkning. Kontakta Delorean på sanna@delorean.se eller +46 8 440 09 60 så berättar vi mer. 


Vad är Tillgänglighetsdirektivet?

Det är ett direktiv som ska införas för att göra det enklare för alla, inklusive personer med funktionsnedsättningar att använda digitala produkter och tjänster. Lagen träder i kraft 2025. Tillgänglighetsdirektivet är stort och berör många områden, men i den här artikeln kommer vi främst fokusera på det som berör webbplatser och appar.

Det berör bland annat:

 • Elektroniska kommunikationstjänster
 • Medietjänster
 • Vissa tjänster för persontransporter
 • Banktjänster
 • E-böcker
 • E-handelstjänster

Som det ser ut nu, kommer lagen kräva att berörda webbplatser och appar utvecklas enligt de riktlinjer som definieras i WCAG. Men det kommer också finnas branschspecifika krav – exempelvis kommer e-handelstjänster behöva informera om hur tillgängliga produkten eller tjänsten, som de säljer, är.

WCAG är riktlinjer som berör innehåll, design och kod

 • WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines, och uppdateras regelbundet. Senaste versionen är WCAG 2.2
 • Riktlinjerna omfattar flera områden som formgivning, användbarhet, kod och innehåll
 • Riktlinjerna är ett stöd för UX-designers, Designers, Utvecklare och Innehållsansvariga – och hjälper dem att ta fram digitala lösningar som är mer tillgängliga

Delorean har lång erfarenhet av att följa WCAG och hjälper dig gärna att göra en granskning

Delorean kan hjälpa dig att analysera din webbplats utifrån WCAG. Analysen görs både manuellt och med hjälp av verktyg. När analysen är klar sammanställer vi den i en lättbegriplig rapport. Kontakta Delorean på sanna@delorean.se eller +46 8 440 09 60 så berättar vi mer

Tillgänglighet är en självklarhet för morgondagens webb

Historiskt sett finns det några stora paradigmskiften som fått oss att tänka om samt designa och koda digitala lösningar helt annorlunda. Några exempel:

 • Från statiskt till dynamiskt – tidigt var webbplatser statiska, det fanns nästan ingen möjlighet för användaren att interagera med webbplatser. När de dynamiska teknikerna kom förändrades allt. Idag är det ju självklart att kunna lägga saker i kundkorgen, skicka meddelanden, söka och filtrera mm!
 • Responsiv design – kanske minns du också när man hade en separat webbplats för mobilanvändare? Som tur är infördes responsiv design och förändrade webbdesign i grunden och gjorde allt mer flexibelt.
 • Appar – när apparna kom ställdes det nya krav på användarvänlighet som kom att höja standarden för användarupplevelser. Interaktivitet, animationer, cards och notiser är en naturlig del av dagens webbdesign.
 • Inkluderande design och tillgänglighet – Här är vi nu! Det ökade fokuset på inkluderande design och tillgänglighet kräver att webbplatser och appar utformas och utvecklas med hänsyn till alla användare, oavsett förmåga. Och det påverkar hela designprocessen.


“Med Tillgänglighetsdirektivet kommer kraven på webbplatser och appar att öka – tillgänglighet blir ett måste för alla digitala lösningar. Imorgon kommer inkluderande design vara lika självklart som responsiv design. Tillgänglighet blir en ny webbstandard.”

Sanna Vestin, UX & Design Lead på Delorean


Ligg steget före med Inkluderande Design

2025 träder som sagt Tillgänglighetsdirektivet i kraft, och det är ganska snart! Det finns två vägar att gå, om du berörs av detta. Antingen kan du planera för att tillgänglighetsanpassa din webbplats eller app efter WCAG för att följa lagen. Eller - så kan du redan nu få in tillgänglighet och inkluderande design i din digitala strategi.

Inkluderande design innebär att integrera mångfald och tillgänglighet i hela designprocessen, från planering till implementering, för att skapa en bättre och mer rättvis användarupplevelse för alla. Det handlar om att ta hänsyn till olika behov och förutsättningar för att säkerställa att ingen utesluts eller diskrimineras. Detta är ett steg längre än WCAG, och för med sig en massa bra saker:

 • Du ligger steget före och har redan en etablerad arbetsprocess inför nästa gång lagen uppdateras
 • Du minimerar risken för att bli omsprungen av konkurrenter genom att ligga i framkant och sätta en ny webbstandard
 • Du når fler potentiella kunder – visste du att SCB räknar med att 36% av befolkningen har någon form och grad av funktionsnedsättning?
 • Du gör din tjänst mer synlig i sökmotorer
 • Du gör internet till en bättre plats

Sammanfattningsvis finns det ingen anledning till att inte jobba med tillgänglighet. Se till att komma igång med tillgänglighet redan innan 2025. 

Här kan du läsa mer om hur du kan komma igång med inkluderande design


Vi hjälper dig!

Om du är nyfiken på att göra din webbplats eller app mer tillgänglig, eller vill veta mer hur du kan jobba med inkluderande design, så finns vi här för dig. Delorean har lång erfarenhet av hjälpa verksamheter och organisationer att förbättra sin digitala tillgänglighet. Vi kan bland annat:

 • Bedöma din webbplats eller app och identifiera de största förbättringsområdena
 • Ta fram åtgärdsplan och hjälpa till att åtgärda eventuella brister
 • Ta fram strategier för att jobba med Inkluderande design
 • Utbildning och workshops i Tillgänglighet och Inkluderande design
 • Rådgivning gällande tillgänglighet

Bilden visar ett exempel på hur en kan designa en lösning för att passa alla. Bilden är lånad från https://www.wilsonlanguage.com/accessibility-and-universal-design-for-learning/

Vill du veta mer?

Undrar ni hur tillgänglig din webbplats är eller vill ha någon att bolla med kring tillgänglighetskrav eller annan digital tillgänglighet?
Vi har lång erfarenhet av det mesta.

Både små och stora frågor är välkomna, hoppas vi hörs!
Du kan också maila på info@delorean.se eller ringa +46 8 440 09 60