Så ökar ni konkurrenskraften med inkluderande design

Inkluderande Design handlar om att designa för alla och för varje person; att ta fram innovativa lösningar som är tillgängliga och användbara för en så bred publik som möjligt – och att visa empati.


Sammanfattning

Inkluderande design är en naturlig förlängning av ditt UX-arbete och strävar efter att skapa digitala lösningar som är tillgängliga för alla och tar hänsyn till olika användares behov och förutsättningar. Genom att arbeta inkluderande breddar du målgruppen, främjar innovation och skapar en mer rättvis användarupplevelse. 

Vi kan hjälpa dig att utvärdera din digitala tillgänglighet eller ta fram strategier för att jobba mer inkluderande. Kontakta Delorean på sanna@delorean.se eller +46 8 440 09 60 så berättar vi mer.


Inkluderande design är mer än tillgänglighet

Digital tillgänglighet handlar om att anpassa för funktionsnedsättningar och de hinder en kan möta i digitala lösningar. Tillgänglighet är en självklar och viktig del i inkluderande design, men inkluderande design handlar om så mycket mer. Inkluderande design handlar om:

 • Att utveckla empati med andra människors erfarenheter och uppevelser, som vi kanske inte själva har
 • Att förstå vilka privilegier jag har och hur det påverkar det jag designar
 • Att förstå vilka som missgynnas eller gynnas av en viss design
 • Att ta hänsyn till olika behov och förutsättningar för att säkerställa att ingen utesluts eller diskrimineras
 • Att integrera mångfald och tillgänglighet i hela designprocessen, från planering till implementering, för att skapa en bättre och mer rättvis användarupplevelse för alla
 • Innovation & Kreativitet – att tänka nytt och bättre


Vi hjälper dig!

Om du är nyfiken på att göra din webbplats eller app mer tillgänglig, eller vill veta mer hur du kan komma igång med inkluderande design, så finns vi här för dig. Delorean har lång erfarenhet av hjälpa verksamheter och organisationer att förbättra sin digitala tillgänglighet. Vi kan bland annat:

 • Granska och utvärdera din webbplats eller app 
 • Utbildning och workshops i Tillgänglighet och Inkluderande design
 • Djupintervjuer, användartester och insamling av kundinsikter
 • Ta fram strategier för att jobba med Inkluderande design
 • Rådgivning gällande tillgänglighet

Inkluderande design minimerar risken att återskapa problem och att exkludera vissa användargrupper

Att ta fram en digital lösning handlar ofta om att lösa problem eller behov genom att förstå användarnas beteenden. En del av jobbet är också att styra användarna mot ett visst målbeteende, och då blir förståelsen för dem ännu viktigare.

Med empati för användarna ökar vi chansen för att lösa rätt problem, samt minimerar risken för att återskapa samma problem igen. Vi säkerställer också att ingen exkluderas från vår design eller lösning.


Fler fördelar med Inkluderande Design

 • Ökad målgrupp
 • Bättre användarupplevelse
 • Positivt varumärkesrykte

 • Ökad tillgänglighet
 • Ökad innovation

Att jobba inkluderande breddar inte bara din målgrupp, utan du främjar även innovation och kreativitet inom din verksamhet, vilket kan leda till nya och lösningar och produkter.

Bilden visar ett exempel på hur inkluderande design föder idéer till nya lösningar som passar alla. Equality = Jämlikhet, alla behandlas lika. Equity = Rättvisa, alla får tillgång de resurser de behöver. Accessibility = Tillgänglighet, lösningen är anpassad efter alla. Bilden är lånad från https://www.wilsonlanguage.com/accessibility-and-universal-design-for-learning/

Vilka användargrupper brukar missgynnas, och vilka är de vanligaste misstagen?

Internet speglar i regel samhället och det är väl kanske ingen överraskning att det ofta är samma grupper som missgynnas där. Exempel på användargrupper som missgynnas i digitala lösningar är:

 • Alla användare med någon form av funktionshinder – ex nedatt syn, nedsatt kognitiv förmåga eller nedsatt motorisk förmåga – SCB räknar med att 36% av Sveriges befolkning har någon form och grad av funktionsnedsättning
 • Icke-tekniska användare
 • Användare som inte kan språket så bra – Nästan 20% av Sveriges befolkning är födda utomlands. En del har begränsade kunskaper i det svenska språket. (SCB 2021)
 • Användar som har svårigheter med att läsa  – 13,3% av alla vuxna har svårt att läsa (OECD 2013)
 • Äldre användare – 20% av Sveriges befolkning är över 65 års ålder (SCB 2021), och andelen kommer att öka
 • Användare från andra kulturer än västerländska
 • Hbtqi-personer
36%

av Sveriges befolkning har någon form och grad av funktionsnedsättning

20%

av Sveriges befolkning är födda utomlands

20%

av Sveriges befolkning är över 65 års ålder

13%

av alla vuxna har svårt att läsa

Vanligt misstag: Dålig tillgänglighet i kod och länkar

Det är vanlig missuppfattning att en tillgänglig webbplats eller app behöver vara stel och tråkig. Visst stämmer det att en kanske behöver förhålla sig till vissa färgkontraster och att animationer behöver gå att stänga av, men i övrigt så handlar det till stor del att koda rätt och inte försvåra för användaren. I våra tillgänglighetsgranskningar stöter vi ofta på brister i koden.

Ser du vilken kod som är mer tillgänglig? Tillgänglig kod handlar till stor del att anpassa den så att skärmläsare förstår strukturen och funktionaliteten – tillgänglig kod påverkar sällan den visuella utformningen.

En annan vanlig brist är att det saknas meningsfulla rubriker, länktexter eller knappar. D.v.s. texter som inte beskriver innehållet på ett meningsfullt sätt.

En bra tumregel är att länkar ska kunna fungera för sig själv. “Ge en gåva” är mer tillgängligt än “Läs mer”, då den gör det tydligare för alla användare vad knappen syftar till.

Vanligt misstag: Exkluderande bildval och språk

Medvetenheten kring att välja inkluderande bilder som representerar fler användargrupper har ökat de senaste åren. Men med nya tekniker som AI – och om en inte är vaksam, finns det risk att det smyger sig in fördomar i AI-genererat material. Men det finns också mindre uppenbara saker en behöver se över, t.ex. ikoner och eller viss typ av jargong.


Atlassian har gjort en resa med sina ikoner och inkluderande design. Bilden visar både de äldre illustrationerna, och de nya som nu prioriterar mångfald och inkludering. (Hämtat från Atlassian https://www.atlassian.com/blog/inside-atlassian/designing-inclusive-illustrations-at-atlassian)

Så här tror en AI att ett designteam ser ut. En designer är gärna vit - till solbränd, man, har skägg, blå skjorta och glasögon. En ung kvinna är med i teamet, och samtliga designers ser ut som fotomodeller. Det är lätt att känna sig exkluderad i ett sådant sammanhang. AI-genererat material behöver övervakas!

Undvik svåra eller avskräckande ord, visa att du kan anpassa och att du bryr dig

Här är två fiktiva texter från fiktiva banker. De är givetvis extrema åt bägge håll, men visar ett tydligt exempel. Den första texten skapar hinder och använder ordval som kan avskräcka. Den andra texten är utformad för att välkomna alla och betonar bankens vilja att anpassa sig. Vilken bank skulle du välja?


Bli kund hos Fiktiva Exkluderande banken


"För att bli kund hos vår bank måste du uppfylla våra krav för legitimering och inkomstnivåer. Du måste besöka vårt bankkontor under våra öppettider för att genomföra ansökningsprocessen personligen.

Vi förbehåller oss rätten att begära ytterligare dokumentation och information innan vi kan godkänna din ansökan."


Bli kund hos Fiktiva Inkluderande banken

"Hos vår bank strävar vi efter att göra det så enkelt som möjligt för alla att bli kunder hos oss. Du kan ansöka online när det passar dig bäst och vår kundtjänst finns tillgänglig för att hjälpa dig genom processen.

Vi förstår att varje persons situation är unik, så om du har specifika behov eller frågor är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig med att hitta den bästa lösningen för dig."


Vanligt misstag: Be om känslig information eller skapa hinder i formulär

Det är inte helt ovanligt att man ber om för mycket information i ett formulär. Ibland ber man om information som faktiskt är helt onödig och aldrig kommer till användning. Viss typ av information kan även upplevas känslig, och som ett hinder för vissa användargrupper. Exempel på sådana uppgifter är:

 • Kön
 • Ålder
 • Inkomst
 • Relationsstatus

Sedan finns det sådant som hindrar vissa användargrupper från att komma vidare i ett formulär. Man kanske har ett namn som inte följer västerländsk standard, eller saknar vissa uppgifter som e-postadress. Och ibland finns det också tekniska förutsättningar, eller krav på att lösa pussel, som försvårar för de som inte är lika snabba eller snabbtänkta.

 • Formulär som kräver en viss formatering av namn (ex för- och efternamn)
 • Obligatoriska uppgifter som inte behöver vara obligatoriska
 • CAPTCHA-funktionalitet
 • Tidsbegränsningar

Vanligt misstag: Designa för sig själv

Ens egna preferenser som designer kan omedvetet påverka designens utformning. En kanske inspireras starkt av andra produkter eller tjänster som en själv använder och som upplevs intuitiva, men kanske inte alls är begripligt för slutanvändaren.

Designern kan omedvetet välja färger hen själv kan se, textstorleker hen kan läsa eller skapa en layout som passar bäst på designerns egna dator eller telefon. Med Inkluderande Design strävar man att komma bort från detta.

En design behöver testas mot faktiska användare och utvärderas, för att se till att alla förstår och kan använda den

Hur kan en jobba mer inkluderande?

Som tidigare nämnt är inkuderande design att integrera mångfald och tillgänglighet i hela designprocessen.

 • Börja prata om det och sprid medvetenhet inom din verksamhet
 • Utvärdera din befintliga lösning, prata med användarna
 • Identifiera brister och försök hitta lösningar som gynnar de missgynnade
 • Reflektera över dina egna privilegier och hur det påverkar
 • Ha kontinuerlig kontakt med olika användare
 • Ha kontinuerlig utvärdering av lösningen
 • Låt olika personer ha ansvar för olika aspekter av inkluderande design

Workshop i inkluderande design

Delorean har tagit fram en workshop för Inkluderande Design i syftet att öka medvetenhet inom organisationer och skapa empati för användarna. Det är en rolig mix av utbildning, inspiration och övningar! 

Bilden visar resultatet från en övning där deltagarna i workshopen tagit fram sin egna lösning på att hitta närmsta skyddsrum, med hänsyn till alla som skulle missgynnas i en sådan situation. Övningen är fiktiv, men lär workshopdeltagarna att tänka innovativt och med nya perspektiv! 

Vill du veta mer?

Undrar ni hur tillgänglig din webbplats är eller vill ha någon att bolla med kring inkluderande design?
Vi har lång erfarenhet av det mesta.

Både små och stora frågor är välkomna, hoppas vi hörs!
Du kan också maila på info@delorean.se eller ringa +46 8 440 09 60