Tillgänglighetsanalys inför Webbdirektivet

Vill du veta hur tillgänglighetsanpassad din webbplats är?

Vi hjälper dig att komma igång och analyserar din webbplats innan Webbdirektivet träder i kraft. Kontakta Joakim på joakim@delorean.se eller +46 708 47 47 40 så får du veta mer!

Lagen om tillgänglighet träder i kraft 23 september 2020

Senast den 23 september 2020 ska lagkraven för ökad digital tillgänglighet vara uppfyllda. Det innebär att din webbplats ska gå att använda av alla användare, inklusive personer med funktionshinder. Kraven gäller i första hand myndigheter och offentliga aktörer - för privata aktörer kan man istället se lagen som ett sätt att framtidssäkra sin webbplats.

För att nå kraven i Webbdirektivet krävs följande:

  • Webbplatsen ska uppfylla riktlinjerna i WCAG 2.1 nivå AA
  • Användarna ska erbjudas möjlighet att påpeka brister, samt begära ut information i ett format som är tillgängligt för dem
  • Det ska regelbundet publiceras en tillgänglighetsredogörelse på webbplatsen

Vi analyserar din webbplats och ger rekommendation om åtgärder

Utifrån Webbdirektivet och riktlinjerna i WCAG 2.1 nivå AA går vi igenom din webbplats och gör en analys av tillgängligheten. Analysen görs både manuellt och med hjälp av verktyg. När analysen är klar sammanställer vi den i en lättbegriplig rapport.

Rapporten innehåller:

  • En bedömning av respektive område i WCAG 2.1, samt en motivering till vår bedömning
  • Vilka riktlinjer i WCAG 2.1 nivå AA som inte uppfylls
  • Rekommendation om åtgärder, sorterat på ansvarsområde (t.ex. designer, utvecklare och webbredaktör)
  • Rekommendation om hur dina användare kan påpeka brister

Tillgänglighet är bra för alla

Genom att tillgänglighetsanpassa din webbplats gör du den bättre för alla, även de som kanske inte upplever sig ha funktionshinder. Tillgänglighetsanpassning är att ta användbarheten på din webbplats till en högre nivå, vilket alla gynnas av. Läs gärna vårt blogginlägg om varför vi älskar tillgänglighetsanpassning.

Hör av dig

Vill du göra en tillgänglighetsanalys av din webbplats? Hör av dig till Joakim på joakim@delorean.se eller +46 708 47 47 40 så hjälper vi dig att komma igång.