Digital tillgänglighet - så blir ni bättre på det

Här finner ni våra tips, både från egen förkovrad kunskap – men även från en härlig inspirationssession med AxessLab  (länken öppnas i nytt fönster) som gästade oss tidigare i vår.

Vi på Delorean har länge arbetat med tillgänglighet i digitala lösningar och har här samlat några av våra bästa tips kring just tillgänglighetsarbete.

Men först: Varför ska ni överhuvudtaget bry er om tillgänglighet? Jo för att en stor del av befolkningen har problem med att ta till sig dåligt designade digitala lösningar. Det kan röra sig om så enkla saker som att användaren har glömt glasögonen hemma eller har brutit en arm. Eller som Victor Papanek sa redan långt före internetåldern (1971) “All people are handicapped in some way or another for at least part of their lives”. Sämre tillgänglighet gör med andra ord att företag missar kunder eller skapar en sämre upplevelse för en stor del av befolkningen. Det behöver inte vara så, och därför är vi måna om att skapa hög tillgänglighet.

Uppdragsgivare eller designer?

För att göra det lite enklare så har vi delat upp våra erfarenheter i punkterna efter vilken arbetsroll det huvudsakligen gäller. Där du direkt kan sålla ut vad som är mest aktuellt för dig, eller välja att få en större förståelse för hur olika kompetenser kan arbeta.

Vad du som uppdragsgivare eller kund bör tänka på

 • Håll dig uppdaterad om nya direktiv och lagkrav på tillgänglighet.
  Direktiv, krav, lagar och vilka som omfattas utvecklas hela tiden. Bl.a. kommer det en ny svensk lag i juni 2022 som ställer nya krav på tillgänglighet för bl.a. e-handel, banker, e-böcker och självbetjäningsprodukter.
 • Det finns olika typer av nedsättningar.
  Kanske tänker vi oftast på nedsättningar som är permanenta? Men tänk även på att det finns temporära eller situationsbaserade nedsättningar. T.ex för någon som är utbränd, har en bruten arm, föräldraledig (behöver fixa saker med en hand och snabbt!). Vilka typ av nedsättningar kan påverka användningen av din produkt eller affär?
 • Se tillgänglighetsarbetet som en möjlighet, och inte en belastning.
  Strävar du efter att utveckla tillgängliga digitala lösningar, kommer du skapa lösningar som blir bättre för alla.
 • Sträva efter att ha allt innehåll tillgänglighetsanpassat. MEN, ta inte bort innehåll som inte är det.
  Exempelvis om du har en video som inte är textad, så är det bättre att ha den kvar än att den tas bort för att den inte lever upp till tillgänglighetskraven. Hellre att du har kvar materialet och sätter upp en plan för hur du vill göra det tillgängligt, som du redovisar i din tillgänglighetsredogörelse.
 • Gör din verksamhet medveten så att flera roller kan bidra.
  Lyft frågan om tillgänglighet inom verksamheten i syfte att utbilda dina medarbetare i vad de kan göra för att bidra. Vad kan er webbredaktör, produktägare eller samarbetspartner göra?

Vad du som projektledare bör tänka på

 • Utbilda och informera kunden.
  Vad innebär det att arbeta med tillgänglighet för en digital lösning? Prata om vikten av att arbeta med tillgänglighet ur ett helhetsperspektiv och vad det gör för faktisk nytta, inte bara att det är ett lagkrav.
 • Avsätt tillräckligt med resurser.
  Ta höjd för att vissa delar av projektet kan komma behöva mer resurser för säkerställa att lösningen är tillgänglig. Exempelvis testningsfasen för att utvecklare ska säkerställa att deras kod kan läsas av korrekt av hjälpverktyg.
 • Det är svårt när det inte är självupplevt.
  Vi som arbetar och utvecklar digitala produkter representerar oftast inte befolkningen i stort. Vi har god datorvana, bra syn, och är van olika typer av gränssnitt och teknik. Det är därför extra viktigt att försöka skapa förståelse för vilka begränsningar andra kan ha.
 • Har teamet inte rätt kompetens, se till att stärka upp.
  Som sagt, vi lär oss alla hela tiden och kanske inte alla i teamet har all den kunskap som krävs gällande tillgänglighet. Se då till att säkra upp med att ta in en kompetens, antingen från ett annat team eller en utomstående resurs som kan hjälpa till att säkerställa att ni arbetar på rätt sätt. Kanske är det dags att satsa på kompetensutveckling och utbildning för teamen?

Vad du som UX-designer bör tänka på

 • Utbilda dig och var ett stöd till kund och projektledare
  Som UX-designer är du användarens förkämpe och har kanske redan koll på tillgänglighet. Vad du bör tänka på är att också hålla dig uppdaterad inom området och se möjligheterna med digital tillgänglighet. Det kan också bli din uppgift att resonera kring och förankra tillgänglighetsfrågan både internt och externt.
 • Tänk bortom WCAG och testa, testa, testa
  WCAG är en bra grund att stå på, men det svarar egentligen inte på hur användarna upplever en tjänst. Tillgänglighet är inte av eller på, utan en användarupplevelse som såklart kan variera från person till person. Lösningen är att användningstesta på användare som har funktionshinder (en person med synnedsättning fångar upp ca 80% av alla tillgänglighetsproblem t.ex.). Genom testerna får du också svar på frågan om det verkligen är tillräckligt att enbart följa WCAG?
 • Anslut dig till tillgänglighetsrevolutionen
  Du kan ansluta dig till grupper som t.ex. t12t (https://t12t.se/) där du både kan möta och lära dig av andra människor som jobbar med tillgänglighet. Desto fler vi blir desto mer självklart blir det att jobba tillgängligt även med tjänster där det inte är ett lagkrav.

Vad du som Designer bör tänka på

 • Hur funkar din design i extrem förstoring?
  Något som kan vara otroligt lärorikt är att testa hur din design fungerar vid extrem zoom. Hur kan du läsa texter, hur förstår du och hänger med vid interaktiva element? Något så “enkelt” som en meny. Testa så förstår du vad vi menar.
 • Okonventionella saker krånglar till det.
  En ny idé om var söket ska placeras, eller hur en datumväljare ska se ut? För de flesta av oss är det enklare att förstå om element följer en viss standard, hur vi förväntar oss att något ska fungera. Såklart att man ska kunna testa nya saker, men ägna då en extra tanke hur det kan uppfattas och hur det läses av om du som användare exempelvis försöker läsa av det med extrem zoom…
 • Film som designelement - tänk över!
  Film är ofta en önskvärd funktion från bl.a. kunder för att snabbt sätta en känsla för deras budskap och agenda. Och såklart man kan ha film, om det används på rätt sätt. Tänk på att användaren ska kunna stänga av filmen enkelt (och helst själva bestämma om den ska starta överhuvudtaget). Speciellt viktigt om du väljer att lägga text ovanpå, det kan minst sagt vara en utmaning att läsa om bakgrunden rör sig.
 • Se till att designen stödjer strukturen
  Om en användare läser av en sida via att tabba sig fram, eller med hjälp av ett verktyg som läser upp sidan så är det bra om designen följer en logisk struktur, så att element läses av i rätt ordning.
 • Färgkontraster och textstorlekar
  Att ha koll på kontraster på färger och storlekar på text-element kanske är grundkunskaper, men ändå värt att nämna. Kontrasten mellan två färger som ligger bredvid varandra mäts i ett kontrastvärde och är viktigt att tänka på för att användaren ska kunna se skillnad på de olika elementen, gäller både dem som har en synnedsättning men kan också skapa problem på en äldre skärm eller när något ska visas på en projektor. Och kom ihåg att kontrastvärdet inte är statiskt; ju mindre textstorlek du har, desto större behöver kontrastvärdet vara. Det finns speciella plugins till ex. Figma som kan hjälpa dig med detta, men kan också vara bra att alltid dubbelkolla i andra verktyg också ex. https://contrastchecker.com/
 • Några enkla Do’s and don’ts
  En avdelning på den brittiska regeringen har tagit fram generella guidelines för hur man ska designa tillgängligt i poster-format, tydligt och enkelt för en första förståelse. Materialet går att hitta här (länken öppnas i nytt fönster)

Vad du som utvecklare bör tänka på

 • Skriva bra semantisk kod.
  Att skriva semantisk kod är ju inget nytt, men när man får förståelse för hur en välskriven sådan hjälper användare att läsa av exempelvis en webbplats får det ett helt nytt fokus. Ha det som ett mantra. Kunskapen kring “mest korrekt WCAG-anpassad semantik” är ibland färskvara, så det skadar inte att då och då fräscha upp kunskapen.
 • Testa din kod med olika hjälpverktyg och i inzoomat läge
  Se till att testa hur din kod kan läsas av med hjälp av olika verktyg. Ex finns det “Accessibility tree” i devtools, NVDA (länken öppnas i nytt fönster) för Windows och flera olika browserplugins man kan använda. Prova också att enbart använda inbyggda funktioner hos Windows/MacOS och telefoner för skärmuppläsning, samt om du kan navigera på webbplatsen med hjälp av att tabba dig fram. Vi brukar också testa med 200% storlek för text för att säkerställa att designen inte går sönder för mycket..

Att testa med hjälpverktyg är en vital del som kan belysa saker man inte tänker på. Ett bra exempel är att ha råkat koppla en gränssnittsfunktion, kanske en sortering av en lista eller dylikt, men använt en <a>-tagg som signalerar att det är en länk. För en besökare som är beroende av skärmläsare kan det uppfattas som att den ska få hamna på en ny sida, men stannar istället oförstående kvar på sidan den är på. Att använda hjälpverktyg och lära sig tänka mer i banorna som någon som är beroende av skärmläsare eller andra verktyg hjälper dig att skapa bättre produkter.

Kom ihåg, alla vinner på det!

Det här är bara ett axplock av vad du behöver tänka på när du jobbar med tillgänglighet i digitala lösningar. Vill du veta mer eller behöver hjälp med hur du kan arbeta med digital tillgänglighet kontakta Lina Johnsson hos oss så berättar hon gärna mer!

Hör av dig på: lina@delorean.se eller 073 313 01 26.