7 vanliga UX-misstag (och hur du undviker dem)

UX-misstag skapar problem som försämrad tillgänglighet, tydlighet och effektivitet gentemot användaren. Lär dig känna igen misstagen, och ta kontroll över dem, för att skapa en mer användarvänlig och konverterande webbplats!

Några av de vanligaste misstagen vi ser på webben är egentligen ganska lätta att undvika, bara vi håller utkik efter dem. Typiska exempel är vaga “Läs mer”-knappar, felmeddelanden som behöver lite mer kärlek och interna begrepp som smyger sig in och förvirrar. Misstag som kan skapa stor frustration, och faktiskt leda till att användarna väljer att inte använda webbplatsen eller tjänsten.

7 UX-missarna - varför & hur du undviker dem

1. Ospecifika länktexter

CTA-knappar och länkar är en grundsten för webbplatser. De används för att guida användare till att ta action på eller gå djupare in i ämnet som sidan eller innehållet handlar om.

Ett vanligt misstag för dessa länktexter är att skriva “Läs mer” som en slags “one size fits all”-formulering på knapparna. Vilket inte är så bra varken för tillgänglighet, SEO eller för att skapa intresse hos användaren.

Fokusera istället på att berätta mer specifikt vad som finns på andra sidan länken, någorlunda kortfattat. Resultatet blir effektivare för användaren, tydligare för sökmotorer som Google och mer funktionellt för personer som navigerar med skärmläsare.

2. Låga kontraster

De allra flesta webbplatser består till stor del av text - menyer, rubriker, innehåll osv - och något som kan göra det svårt för användaren är därför dålig läsbarhet och för låg kontrast.

Om textfärgen har låg kontrast mot bakgrunden blir det svårt att läsa och ta till sig information, vilket skapar en negativ upplevelse hos användaren. Ändå är det vanligt med otillräcklig kontrast, ofta på grund av ogenomtänkta grafiska profiler eller okunskap om tillgänglighetsprinciper.

Det finns verktyg för att kolla så ni har en bra kontrast på er webbplats, till exempel contrast ratio eller contrast checker.

3. Ohjälpsamma felmeddelanden

Felmeddelanden finns redo på flera ställen på webbplatser, exempelvis vid inloggningar eller om en sida inte är tillgänglig. Vanligt är att skriva ett meddelande i stil med “Oj, något gick fel” utan att berätta för användaren hur den ska gå tillväga härnäst.
Kanske har du stött på detta själv, och blivit irriterad över avsaknad av förslag eller lösning på hur du tar dig runt felet?

Felmeddelanden kan vara ett perfekt tillfälle att framhäva den tonalitet ert varumärke vill ha samtidigt som det guidar användaren genom vad den ska göra för att komma vidare.
Tänk på felmeddelandet som din digitala kundservice
- ett gott bemötande kan både laga och stärka relationen till kunden, men ett kort och otydligt svar befäster irritationen.

4. Otydliga prioriteringar

Dålig prioritering på en webbplats gör att de element som finns på sidan (bilder, knappar, texter) slåss om samma uppmärksamhet och ytor. Detta upplevs ofta som rörigt och överväldigande för användaren, hen får svårare att ta till sig er kommunikation och navigera rätt. Risken för banner blindness* är också stor.

För att göra det lättare för anvä
ndaren att scanna av och ta till sig innehållet på en sida kan vi underlätta med en tydligt hierarki. Det är värt att fundera noga över vad som är viktigast att förmedla, på vilket sätt som det är bäst att presentera den informationen och även när.

* Banner blindness = när vi undermedvetet ignorerar eller inte ens ser t.ex. reklambanners på en webbplats.

5. Pop-ups med dålig tajming

Pop-ups kan upplevas irriterande och störande av användaren. Exempel på detta kan vara chattar, undersökningar som poppar upp utan att användaren själv valt att visa det osv.

Oftast har användaren ett mål med att besöka en webbplats och dyker det upp en pop-up med något som inte känns relevant för det målet kan det skapa frustration och bidra till en negativ upplevelse.

Här gäller det att inte driva sin egen agenda för hårt utan att vara lyhörd för användaren. Det går att använda pop-ups på en webbplats men det kräver att budskapet har värde för mottagaren samt att tajmingen för när den dyker upp är väl genomtänkt.

6. Interna begrepp och termer

Webbplatser och appar är en kanal för företag och varumärken att kommunicera med sina användare och kunder. Det är därför lätt hänt att innehållet på sidan fylls av termer och begrepp som känns naturliga internt - men som är obekanta och otydliga för användaren.


Interna begrepp och jargon som används inom verksamheten eller branschen kan göra det svårt för en ny användare att ta till sig innehållet och skapa både förvirring och irritation.

Försök sätta dig in i användarens position
och kommunicera så att den lätt kan ta sig till informationen och hitta det den letar efter. Att veta hur användaren tänker och vill ha det är svårt, speciellt när man själv är lite för kunnig och van för att granska innehåll och språk opartiskt. Men det finns enkla sätt för att få insikter om det - här är användartester och intervjuer guld värda!

Vilket leder oss till vårt sista vanliga misstag…

7. Inga användartester

En riktigt lyckad webbplats har sina användare i åtanke i alla val, för både design och innehåll. Men så är sällan fallet. Oftast har vi som verksamhet, produktägare eller designer många idéer på hur vi själva vill att en webbplats ska se ut och vilka funktioner som ska finnas med - men är det säkert att det är något användaren vill ha eller kommer få nytta av?

Användbarhetstester är ett oersättligt verktyg
för att samla information och insikter om hur en webbplats faktiskt används och synliggöra potentiella förbättringsområden. Det är också ett enkelt sätt att säkerställa att webbplatsen formas utifrån de som använder den, inte de som skapar den.

Hur kommer jag igång med att förbättra vår webbplats?

 • Scanna igenom din webbplats för att se om det finns områden som behöver finslipas, kanske gör ni också någon av de sju vanliga missarna?
 • Diskutera webbplatsens användbarhet med kollegor - försök ha användaren i fokus och hitta förbättringsmöjligheter! Kanske kundservice har värdefull input om var användarna får problem?
 • Har ni möjlighet att prata med era användare? Får ni till två samtal med faktiska användare kan bara det ge många bra insikter.
 • Prioritera och värdera utmaningarna ni hittat för att kunna veta vad vi bör börja med. Gör en prioriteringslista för att checka av. Vad kan ni börja arbeta med att åtgärda själva?
 • Ta in hjälp. Har ni svårt att komma igång, eller inte tillräckligt med resurser eller kompetens? Hjälp kan fås både med att analysera vad ni behöver göra, planering och genomförande.

   Vill du ha hjälp med UX och tillgänglighet?

   Vi går gärna igenom med er hur ni kan förbättra er webbplats - gällande allt från att skriva vägledande rubriker, bygga upp en tydlig hierarki för kommunikation eller göra användartester.

   Vi hjälper dig med:

   • Användartester
   • UX-writing
   • Kundanalys och insikter
   • Innehållsstruktur
   • Tillgänglighetsanpassning

    Hör gärna av dig med frågor