Takeaways från svenskarna och internet 2022

Svenskarna mer medvetna om säkerhet och integritet, BankID den nya inloggningsstandarden & unga mer utsatta online

I veckan släpptes årets upplaga av Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet, där redovisas insikter bland annat om hur svenskarna använder internet, e-tjänster, sociala medier och streamingtjänster.

Årets rapport visar att hela 94% av alla svenskar använder internet, och nästan alla gör det dagligen. De allra äldsta i samhället är fortfarande den grupp som använder internet minst, även om andelen ökat lite sen förra året.

I användandet av olika plattformar online bland vuxna syns inga gigantiska förändringar sedan förra årets rapport, men det finns intressanta beteenden att dra slutsatser från.
Till exempel har antalet personer som har dagliga videosamtal halverats – en effekt av att vi såhär efter pandemin kunnat träffas mer. Och det är fler som någon gång jobbat hemifrån, även om det genomsnittliga antalet arbetsdagar minskat från 3,5 till 2,5 i veckan.

Utöver sociala medier, spel och streamingtjänster finns också intressanta siffror om hur svenskar använder samhällstjänster som e-legitimation, digitala vårdtjänster och andra e-tjänster.

BankID-inloggning med QR-kod

De allra flesta använder BankID dagligen

Något som sticker ut är att hela 72% av alla svenskar använder BankID minst en gång om dagen (86% veckovis), förra året var det “bara” 47%.

En stor anledning till det är att många privata aktörer lämnat sina egna inloggningstjänster till förmån för inloggning via BankID. Att gå över till BankID som inloggningsmetod kan göra att inloggningen upplevs säkrare, samtidigt som det sparar tid jämfört med att utveckla egna lösningar.

Men med ökad användning har också antalet bedrägeriförsök kopplat till BankID ökat, och hur svenskarna hanterar säkerhet och integritet är en stor punkt i rapporten.

Integritet och säkerhetsinställningar i iOS 16

Större medvetenhet om digital säkerhet och integritet

Av de allra äldsta är det upplevelsen av att tekniken är svår att använda som begränsar användandet mest, och för 40- och 50-talister är upplevelsen av otrygghet mer begränsande än för yngre.
4 av 10 begränsas av tekniska svårigheter. Det som är svårast för många är att använda eller förstå molnlagring, fel-/program-/systemmeddelanden och olika tekniska termer.

Förra året var oron för utländska myndigheter störst (85% uttryckte oro), och över 60% var oroliga för sin integritet kopplat till digitala vårdjournaler och svenska myndigheter. Och just upplevelsen av otrygghet har gjort att hela 8 av 10 svenskar på något sätt vidtar åtgärder för att skydda sin integritet online.
Detta har i årets rapport snappats upp i form av siffror kring hur svenskarna skyddar sin personliga integritet.

 • Hälften “klickar ur” delning av platsinfo, ex. i appar
 • Nästan hälften undviker att uttrycka åsikter på sociala medier
 • Fler nekar tillgång till sina kontakter, mikrofon och kamera, samt undviker att installera vissa appar. Var fjärde internetanvändare väljer bort cookies.
 • 6 av 10 har utsatts för någon typ av nätbedrägeriförsök under det senaste året (i form av bluffmejl/sms, men också telefonsamtal från falsk kundsupport etc)
 • 11% totalt undviker att e-handla av rädsla för att bli lurade.
 • 10% undviker att använda smarta prylar av rädsla för att bli hackade.
 • Yngre skyddar sin integritet i högre grad än äldre.

Men rapporten visar också att just barn i mycket högre utsträckning, än i förra årets rapport, är utsatta online.

   Roblox-inloggningsskärm på dator

   Barns användande – ökat näthat, men också lärande

   Andelen barn som utsatts för näthat eller negativa ord har ökat markant sedan 2021 – från 9% till 17%. Även oönskade kontaktförsök på nätet, upplevelsen av obehaglig/stötande ton i chattar, mottagande av obehagliga eller stötande bilder, och händelser där vänner/bekanta delat bilder som personer inte velat ska delas har också ökat under året.

   • 17% av barnen svarar att de blivit utsatta för näthat, medan endast 8% av föräldrarna svarar att de känner till att deras barn utsatts för näthat.
   • Kan bero på att barnen håller saker för sig själva för att inte bli av med tillgången till internet/sociala medier.
   • Flickor utsätts för dubbelt så många oönskade kontaktförsök som pojkar i åldrarna 12-19 år.

   Men användandet är inte bara negativt – 80% av barnen (8-19 år) anser att de lär sig nya saker tack vare internet, och 75% att de blivit bättre på engelska tack vare internet. Något som 70% av alla föräldrar håller med om.

   Det är också mycket vanligt att barn umgås med vänner på digitala spelplattformar. Något som Internetstiftelsen fått kämpa med är just hur spel ska värderas/kategoriseras, eftersom vissa i princip används som sociala medie-plattformar bland barn snarare än spel.

   Nästan dubbelt så många pojkar som flickor bland 00-talisterna har umgåtts med vänner via gaming (84% vs 45%), men skillnaden är mindre bland 10-talisterna (82% vs 66%), kanske håller glappet mellan tjejer och killar på att jämna ut sig helt när det kommer till att umgås med vänner genom spel? En mycket stor spelplattform bland de yngsta är Roblox, som når hela 61% av barn i lågstadieåldern (24% dagligen).

   Kvinna med dator och mobil

   Sociala medier – kvinnor postar mer än män

   Generellt sett syns inga större skillnader i användandet av sociala medier sedan förra året, och YouTube, Facebook och Instagram är fortsatt störst.
   Men bland de yngsta sticker spelet Roblox ut som en mycket populär plattform.

   Intressant är också hur varje segment av de yngre är att användandet skiljer sig avsevärt och varje generation har sina egna favoritplattformar, i rapporten kan man se skillnaden mellan låg-, mellan-, högstadie- och gymnasieelever.

   • Generellt använder kvinnor sociala medier i större utsträckning än män
   • 45-52% av användarna på Facebook, Instagram och Snapchat lägger upp eget material, siffran är mycket lägre på TikTok där bara 19% och på YouTube där bara 3% av användarna lägger upp eget material.
   • Kvinnor lägger i mycket större utsträckning än män ut material på sociala medier.
   • På Instagram postar 61% av kvinnorna, medan siffran för män bara är 37%.
   • Bara 55% av Instagramanvändare tittar på Stories, medan 88% tittar på inlägg i flödet – intressant med tanke på att både företag och Instagram själva satsar stort på just Stories.
   • 4 av 10 följer varumärken och företag i sociala medier.

   Rapporten går att läsa i sin helhet här