Uninterruptable_Ilja_Karilampi_Foto_Ricard_Estay.jpg

Ny webbplats för Statens konstråd

VAD

Digital strategi
UX
Design
Teknik
Projektledning

HUR

Förstudie
Workshop
UX-design
Systemdesign
Utveckling
Tillgänglighetsanpassning
Utbildning
Migrering av innehåll

VARFÖR

Utveckla en visuellt tilltalande digital upplevelse som på ett enkelt och tillgängligt sätt förmedlar kunskap om Statens konstråds arbete och konstprojekt i alla dess former.

Uppdraget

Delorean vann upphandlingen för Statens konstråd i början av 2020 och uppdraget att ta fram en ny webbplats. Utifrån deras behov och kommunikationsstrategi fick vi förtroendet att planera och bygga en plattform, från grundläggande struktur till design och gränssnitt. Uppdraget omfattade även vidareutveckling, drift, förvaltning och support av webbplatsen.

Statens konstråd är en statlig myndighet som arbetar med och för att offentlig konst ska vara tillgänglig och nyskapande i våra livsmiljöer. Det innebär att de har flera olika målgrupper med vitt skilda behov. Allt från en byggherre eller en region, till en enskild konstnär som vill komma ut med sin konst. Ett av de viktigaste målen med den nya webbplatsen var att göra det lättare för de olika målgrupperna att hitta rätt information. Andra mål var att de skulle upplevas mer aktuella, skapa sammanhang, visualisera processer ha en högre tillgänglighet.

Strategi

Med hjälp av förstudie och workshops kunde vi ringa in de viktigaste frågeställningarna och komma fram till en bra strategi för uppdraget. Många personer från organisationen inkluderades i detta arbetet vilket resulterade i ökad förståelse för såväl eventuella problem som möjligheter i uppdraget.

Statens konstråds nya webb ska vara en kommunikationsväg för att öka kännedom om projekten och dess processer. Därtill vill Statens konstråd belysa hur viktigt konsten är för samhället och inspirera till mer kreativitet och konstnärligt skapande. Oavsett om besökaren på webbplatsen är en redan invigd i sfären av publik konst eller nyfiken utomstående ska det vara enkelt att hitta rätt. Eftersom det är en statlig myndighet är tillgänglighetsperspektivet särskilt viktigt. Kunskapen ska vara öppen och tillgänglig för alla.

Den kreativa processen

Uppdraget tog avstamp i ett gemensamt arbete med Statens konstråd i form av förstudie och workshops. Parallellt med detta genomfördes en analys av besökarna på den befintliga webbplatsen med hjälp av Hotjar och Google Analytics. Genom analysen kunde vi skapa hypoteser som var viktiga inför det fortsatta arbete med UX och design.

Arbetet fortsatte därefter med ett koncept för webbplatsen. Statens konstråd har en relativt avancerad struktur i sin information och det var mycket viktigt att vi fick detta på rätt sätt med den nya webben. Genom användartester och prototyper landade vi i ett koncept för grundläggande struktur och navigation. För att få en så bra användarupplevelse som möjligt är det viktigt att designen och det redaktionella arbetet samverkar. På den nya webbplatsen las fokus på att strukturera kunskapen i renodlade och hierarkiska led så att varje ämne får sin egen sida och plats.

Designen är byggd på Statens konstråds grafiska profil och designarbetet har ända från starten handlat om att kombinera design och tillgänglighet, samtidigt som den ska förmedla Statens konstråd verksamhet.

Teknisk lösning

En av förutsättningarna i upphandlingen var att webbplatsen skulle byggas i samma CMS som de hade innan, dvs Wordpress. Detta för att personalen lättare skulle kunna komma in i arbetet med den nya webbplatsen och för att det var nöjda med hur Wordpress hade fungerat tidigare.

Delorean byggde frontend och backend under fyra månader och lanserade strax efter sommaren 2020. Under både design- och utvecklingsarbetet har vi följt riktlinjerna i det nya Webbdirektivet samt WCAG 2.1 AA.

  Initial of logo-sk

  Resultat

  Ett viktigt mål för nya statenskonstrad.se var att de många olika målgrupperna skulle hitta den information som just de behöver. Det vi kunde se under förstudien var att majoriteten av besökarna använde samma ingång (och möttes av samma innehåll). Genom en ny och tydlig struktur för navigering och innehåll ser vi i dagens mätningar en större spridning av besöksflödet på webbplatsen.

  Prestation i siffror

  • Unika sidvisningar + 30%
  • Sessioner + 46%
  • Unika användare + 31%
  Besök statenskonstrad.se