Svenska institutet

Tillsammans med Svenska Institutet producerade vi ett antal filmer om att vara svensk. Kampanjen gick på Youtube, Facebook och Vkontakte (Вконтакте).

VAD

Filmproduktion

HUR

Idé
Manus
Casting
Regi
Klippning & Redigering
Animation

VARFÖR

Stärka Sverigebilden utomlands och öka kännedomen om Sverige.

Bakgrund

Svenska institutet är en myndighet med uppdrag att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige. De sprider information om Sveriges värderingar och erfarenhet inom områdena innovation, hållbarhet, kultur, kreativitet och samhällslösningar.

En av Svenska institutets målgrupper är Ryssland och rysktalande länder. I detta projekt ville de ta fram filmer till sociala medier, i ett lättsamt och humoristiskt manér, som speglar svenskars vardag - som kanske skiljer sig något från den i de rysktalande länderna. SI ville gärna bjuda på överraskningar och att filmerna skulle vara engagerande. Det var också viktigt att filmerna innehöll just en stor portion humor.

Uppdraget

Ett av målen med projektet var att filmerna skulle kommunicera SI:s kärnvärden:
öppenhet, nytänkande, omtänksamhet och äkthet. Man ville också beröra ämnen såsom jämställdhet, hållbarhet och demokrati.

Målgruppen var rysktalande tonåringar 13-19 år där majoriteten utgörs av studenter samt unga vuxna 17-31 år. Filmerna skulle spridas på sociala medier, b.la. Facebook, Youtube och VK (Rysslands motsvarighet till Facebook).

Konceptet

Konceptet vi tog fram för filmerna var “Är du Svensk eller?” - som enligt rykte sägs vara ett historiskt ryskt talesätt, och i folkmun i princip betyder “Är du dum eller?!”.

Filmerna visar på olika (för oss svenskar) “normala” vardagssituationer, men som för målgruppen kan verka helt ofattbara - eller rent ut sagt komiska. I ena filmen ser vi en pappa som byter sitt barns blöja, i en annan en upptagen mormor som tackar nej till att ställa upp som barnvakt och i en tredje - en kvinna som faktiskt plockar upp hundbajs, för att nämna några ämnen.

Filmerna fick den indragande titeln “Är du från Sverige, eller?”. Och för att komma så långt som möjligt ifrån ett vanligt informationsfilm så valde vi också att inspireras av gameshow-konceptet och ha flera möjliga alternativ med i filmerna för tittaren att fundera på.

Själva uttrycket “Är du svensk eller?” sägs härstamma från slaget vid Poltava då kung Karl XII förlorade slaget mot Peter I. På grund att kungen var sårad hade Carl Gustaf Rehnskiöld utsetts till överbefälhavare. Det svenska infanteriet bestod av 8 170 man under ledning av Adam Ludwig Lewenhaupt. Det svenska kavalleriet bestod av 8 930 man under ledning av Carl Gustaf Creutz och Hugo Johan Hamilton. Det fanns dessutom 1 330 soldater vid Poltavas belägringsverk, 2 064 ryttare i trossen vid Pusjkarovka samt 1 800 ryttare i olika posteringar vid floden Vorskla.

Ryssarna hade byggt fyra nya redutter (mindre försvarsskansar) som placerats i vinkel mot sex skansar som fanns på linje. Bakom dem låg det öppna fältet fram mot det ryska lägret. Totalt fanns 4 000 ryssar i skansarna. Bakom skansarna fanns det ryska kavalleriet som bestod av 10 000 ryttare. Inne i lägret fanns den ryska huvudstyrkan på 25 500 man. Den ryska armén bestod av sammanlagt 30 500 man infanteri och 10 000 man kavalleri. Överbefälhavare var tsar Peter den store. Infanteriet leddes av fältmarskalk Boris Sjeremetev och kavalleriet leddes av furst Aleksandr Mensjikov.

Vid det här laget har du förmodligen insett att det här hade exakt noll att göra med vårt projekt, men all heder åt dig som klarade att läsa såhär långt!

Filmerna