Från Universal Analytics till GA4

Så lyckas du migrera verksamheten till Google Analytics 4

Om mindre än ett år slutar Universal Analytics (UA) att samla in data och nu är det bråttom för många att gå över till Google Analytics 4 (GA4). Det finns fortfarande tid för en lyckad migrering, men det finns också viktiga saker du behöver känna till.

Vad är GA4?

Google Analytics är ett av de mest använda och viktigaste verktygen för att analysera trafik på hemsidor och appar. Nu ersätter Google den vanligast förekommande versionen, Universal Analytics (UA), med Google Analytics 4 (GA4). Datumet är satt. Universal Analytics slutar samla in data den 1 juli 2023.

Det här är egentligen ingen nyhet, men nu är det skarpt läge att ställa om. Men hur fungerar migrationen till Google Analytics 4? Vad är det mest tidskrävande vid en flytt? Vilka misstag måste undvikas? Vi besvarar några vanliga frågor:

1. Vad innebär uppdateringen till Google Analytics 4?

Google Analytics 4 är inte en marginell vidareutveckling av tidigare versioner, den bygger på en helt ny datamodell. Den nya modellen har ett bättre sätt att mäta användarens resor över flera enheter och plattformar och samlar mer och bättre information till digitala marknadsförare.

Till skillnad från tidigare uppdateringar i Google Analytics är det nu ett måste att skapa helt nya egendomar för webbplatser i organisationens Analytics-konto. För att inte gå miste om värdefull data från dina hemsidor är det därför viktigt att redan nu sätta upp en fungerande egendom för den nya versionen Google Analytics 4 (GA4).

GA4 kommer också vara viktigt för att kunna följa upp detaljerade resultat av kampanjer i Google Ads.

2. Hur gör jag för att sätta upp en GA4-egendom?

Att komma igång och skapa en ny egendom för Google Analytics 4 är enkelt. Via admin-panelen i Google Analytics kan du välja “skapa ny egendom” i den andra kolumnen och ge denna ett namn. Därefter använder du med fördel en Google Tag Manager, ofta förkortad GTM, för att implementera Analytics-taggen på hemsidan.

Det som kan bli tidskrävande är att gå igenom alla mål och implementera ny event-spårning. Om ditt företag behöver se över målgrupper och event-spårning för exempelvis e-handelslösningar – eller andra målsättningar på hemsidan – kan dessa behöva göras från grunden då inställningarna skiljer sig mellan UA och GA4.

3. Vad är skillnaden mellan GA4 och Universal Analytics?

“Intelligent home” - den nya startsidan

Om du är van att arbeta i Universal Analytics är den första tydliga skillnaden när du öppnar upp en Google Analytics 4-egendom att hemskärmen ser annorlunda ut. En av de nya funktionerna är “Intelligent Home”, en startsida som anpassas baserat på hur du använder Google Analytics. På startsidan visas en överblick över rapporter du tidigare tittat på och över insikter om beteenden som sticker ut på siten. En slags dashboard som ger en snabb överblick och analys av trafiken.

Olika datamodeller gör att mätvärden presenteras olika

Universal Analytics och Google Analytics 4 använder även helt olika datamodeller. UA baseras på Sessions och PageViews, medan GA4 baseras på Events och parametrar. Det innebär att de båda kan samla och rapportera samma data på olika sätt – och därför kan siffror som handlar om liknande saker skilja sig en hel del i de båda versionerna. Detta är inte den enda skillnaden i hur data samlas in i GA4 jämfört med Universal Analytics. Ett annat exempel är att i GA4 fyller maskininlärning i vissa “luckor” där spårning med Universal Analytics går bet.

Användare räknas på olika sätt

Mätvärdena skiljer sig för användare. Universal Analytics har två mätpunkter, Totalt antal användare (primärt användar-mätvärde i UA), och Nya användare. I GA4 finns ett tillägg till båda dessa, Aktiva användare. Det här tillägget visar antalet användare som har varit aktiva på sidan under de senaste 28 dagarna. Aktiva användare är det primära mätvärdet och visas först i Google Analytics 4. Eftersom som antalet användare räknas på olika sätt kan trafik från samma period se annorlunda ut beroende på om du läser av en UA eller en GA4-egendom.

“Användare” innebär m a o Totalt antal användare i UA. Det som åsyftas i GA4 är däremot Aktiva användare (användare som haft en engagerad session på sidan under de senaste 28 dagarna). Vilket medför att den totala siffran för “Användare” kan skilja sig mellan UA och GA4 beroende på hur ofta användare återkommer till sidan.

Från Bounce rate till Engagement rate

Det finns fler vanliga mätvärden som man kan ha vant sig vid i Universal Analytics och som ser annorlunda ut i Google Analytics 4. Ett av dem är Bounce Rate, som i UA är ett standardvärde som visar på andelen sessioner utan engagemang. I GA4 visas i stället Engagement Rate, en siffra som talar om andelen sessioner som är (1) längre än 10 sekunder, (2) har fler än en Page View, eller (3) ger upphov till åtminstone en konvertering. (Engagement Rate = Engagerade sessioner / Totalt antal sessioner.)

4. Borde jag uppdatera till GA4 redan innan 1 juli 2023?

Vi rekommenderar att du sätter upp en Google Analytics 4-egendom parallellt med företagets befintliga UA-egendomar. Detta för att generera tillräckligt med data för att ha en historik i GA4 innan UA slutar samla in och visa data.

Eftersom datamodellen ändras i och med GA4 kommer heller inga historiska data finnas tillgängligt i det nya verktyget. Då datan som visas kan variera en aning mellan UA och GA4 är det bra att under en övergångsperiod kunna jämföra data i UA och GA4. Så se till att komma igång med GA4 i god tid. För att känna till skillnaden i hur data rapporteras, men också för att hinna bli bekväma i det nya gränssnittet.

Det går utmärkt att sätta upp en GA4-egendom parallellt med UA. Ta alltså inte bort Universal Analytics-taggen från organisationens sida eller Tag Manager.

Att jämföra data är viktigt för att ni ska förstå skillnaden på hur mätningarna fungerar så att inte får en förvrängd bild på hur bra eller dåligt ni presterat baserat på era KPI:er. Befintliga data fortsätter samlas i Universal Analytics fram till den 1 juli 2023 och kommer därefter finnas kvar i sex månader.

5. Hur fungerar GA4 med GDPR och cookies?

Google förbereder i och med Google Analytics 4 för en helt cookie-fri spårning. Till skillnad från Universal Analytics används maskininlärning i GA4 för att ge en mer fullständig bild av en besökares/kunds beteende. Bland annat spårning över flera enheter.

GA4 är även bättre anpassat för marknadsföring och försäljning. Snarare än att svara på frågor om vad användare gör på hemsidan, ger GA4 mer svar på vilka delar av ditt företags digitala närvaro som driver trafik och på värdet av era digitala kampanjer. Inte minst genom att inte enbart attribuera betald trafik till den senaste annonsen en besökare sett och klickat på – utan genom att värdera alla kampanjer besökaren nåtts av före besöket på webbplatsen.

Att länka en GA4-egendom till Google Ads låser upp möjligheten att använda djupare insikter från sök-, YouTube och displaykampanjer. Dessutom ger en sammanlänkning tillgång till förbättrade remarketing-inställningar i Google Ads genom Analytics Audience data. Att koppla GA4 till Google Ads går fort och ger dig bra möjligheter att få insikter om hur trafiken från dina kampanjer presterar.

I Acquisition Overview-rapporten kan du se resultat från dina Google Ads-kampanjer. Genom att länka till Google Ads får du också tillgång till Google Ads-dimensioner i User Acquisition-rapporten. Med möjlighet att importera Google Analytics-konverteringar till ditt Google Ads-konto.

6. Kan jag migrera befintliga målgrupper från UA till GA4?

Ja, det går att migrera upp till 100 Audiences per egendom - men vissa dimensioner som finns i Universal Analytics är inte tillgängliga i Google Analytics 4. För att migrera målgrupper behöver du manuellt återskapa dessa i din GA4-egendom. Om du skapat målgrupper i UA som baseras på custom dimensions kan dessa behöva skapas på nytt i din GA4-egendom innan du skapar målgruppen.

Du kan få in dina målgrupper i Google Ads genom att länka din GA4-egendom till Google Ads och behålla inställningen enable personalized advertising”. Sedan lägger du till målgrupperna i en kampanj eller ad group.

7. Hur uppdaterar man befintliga Data Studios?

Först och främst kommer den nya GA4-datakällan behöva läggas till i Data Studio, vilket är enkelt. Därefter måste varje enskilt element i din dashboard uppdateras – eller göras om helt. Det senare kan vara ett enklare alternativ eftersom många dimensioner kommer vara samma, medan mätvärden skiljer sig åt. Ett tips är att sätta upp samma diagram och listor, men med Google Analytics 4 som datakälla.

I Google Analytics 4 finns också fliken explorations där du kan skapa visuella rapporter på flera olika sätt likt Data Studio.

8. Hur uppdaterar jag till GA4?

Generellt sett går det bra att följa Googles checklista för vad som behöver göras för att komma igång med Google Analytics 4. Att starta en GA4-egendom och tagga hemsidan går relativt snabbt och är viktigt för att börja samla in jämförelsedata innan Universal Analytics släcks ner nästa år. Men vissa delar av migreringen kan vara mer krävande.

Vad som är applicerbart för just din organisations verksamhet och hur tidskrävande det kan vara beror mycket på om det finns många befintliga målgrupper, konverteringar eller custom dimensions som behöver ses över för att fungera i Google Analytics 4.

Om spårning till exempel ska fungera på en befintlig e-handelstjänst eller i ett biljettbokningssystem kan detta också kräva en hel del arbete för att testa och få det att fungera som tänkt.

Delorean hjälper dig migrera till Google Analytics 4 

Vi identifierar exakt vad som behöver göras i din verksamhet för att ha allt i ordning när Universal Analytics upphör den 1 juli 2023. Vi hjälper även till med avancerad utveckling för hantering av custom event-tracking, med mera. Med Deloreans hjälp kan du sätta upp dashboards i såväl explorations som i Data Studio så att du slipper navigera Google Analytics. Dashboards visar snabbt och grafiskt era besökares/kunders beteenden och rapporterar om era viktigaste mätvärden.

Kontakta Joakim Slättegård, på +46708474740 eller joakim@delorean.se