Äntligen! Riktlinjer för hållbar webb blir snart verklighet!

Vi på Delorean är så peppade! Ett första utkast på Web Sustainability Guidelines (WSGs) 1.0 har nämligen publicerats. Det är resultatet av ett två år långt globalt samarbete mellan entusiaster och experter som alla brinner för digital hållbarhet och grönare sätt att producera webb på - precis som vi på Delorean också brinner för. Tillsammans har de tagit fram 93 riktlinjer, inspirerat av WCAG.

Detta är en historisk milstolpe för initiativet mot en grönare och mer hållbar webb, och blir en viktig grundpelare för hur webben ska vara (tillsammans med andra viktiga faktorer som integritet, inkludering och tillgänglighet!). Dessutom ger WSGs praktiska råd för att hjälpa oss som är med och skapar morgondagens webb att vidta åtgärder och göra webben mer hållbar. Bra va?

Hur mycket påverkar webben miljön och klimatet?

Om Internet var ett land skulle det vara den fjärde största förorenaren i världen. Allt på Internet och alla som använder Internet förbrukar stora mängder el. Du kanske tittar på videoklipp, handlar i kryptovalutor eller skickar meddelanden via WhatsApp. Det är stora mängder data som skickas fram och tillbaka, och som i sin tur kräver el i form av datacenter, nätverk och olika enheter. Genom att se över våra processer och verktyg kan vi minimera denna data samt säkerställa att energin kommer från hållbara källor. På så sätt minskar vi Internets avtryck på miljön och klimatet.

Riktlinjernas 4 områden

Riktlinjerna i WSG tar hänsyn till fyra olika områden där det i dagsläget krävs åtgärder för att uppnå en hållbar webbproduktion. Detta är områden vi jobbar med dagligen:

1. UX Design - handlar om allt ifrån hur vi kan optimera hur research- och idéarbete genomförs, till innehållsskapande och kvalitetssäkring

2. Webbutveckling - handlar bland annat om minimera kodmängd, minimera flaskhalsar och använda rätt verktyg

3. Hosting, infrastruktur och system - handlar om att minimera antal miljöer, minimera data och att automatisera där det behövs

4. Affärsstrategi och produktutveckling - handlar om att ta ansvar för ens klimatavtryck, sätta hållbarhetsmål inom organisationen och ta fram affärsmodeller som har positiv effekt på miljön

    Joina oss i vår kamp mot en hållbar webb och grönare värld!

    Vill du att vi ska se över din webbplats eller app - eller ta fram en ny digital lösning på ett hållbart sätt? Det vill vi gärna göra med dig! Kontakta oss så berättar vi mer.

    Kontakta oss