Michael Nyqvist Foundation webbplats

VAD

UX
Visuell design
Logotyp

HUR

Research
Wireframes
Prototyp
UX/UI design

VARFÖR

Michael Nyqvist Foundations arbete behövde kommuniceras tydligare och stöttas av en mer levande och engagerande hemsida med bättre struktur och ny grafisk identitet.

Uppdraget

Skådespelaren Michael Nyqvist hyste stor respekt för sitt yrke och hade förmågan att få sin publik att känna och uppleva andra människors perspektiv. Michael Nyqvist Foundation delar årligen ut ett pris till personer som verkar i hans anda, och stiftelsen kom till oss på Delorean för att få hjälp med sin hemsida och visuella uttryck. 

Eftersom MNF är en stiftelse med en vision som vi stödjer gjorde Delorean detta uppdrag pro-bono. Fokus låg på att ta ett nytt grepp kring navigationen, strukturen och den visuella designen i stort. Det var viktigt att kommunicera Michael Nyqvist Foundations arbete och engagera användaren.

Research

Som ett första steg i arbetet gjorde vi en kartläggning av den nuvarande sajtens struktur och identifierade några utmaningar ur ett användarperspektiv. Innan själva designprocessen drog igång gjorde vi ut olika moodboards för att hitta en känsla som vi ville kommunicera i den visuella formen.

Den kreativa processen

I den kreativa processen har ord som dramatik, kontrast och film fått spela stor roll. Det har varit viktigt att låta bilder, white space och typografi få ta plats, att de ska få utrymme att prata för sig själva och förmedla en avskalad, ärlig känsla. Vi har jobbat med svartvitt som kontraster för att göra en anknytning till filmens värld och i arbetet med typografin har vi valt Baskerville i kombination med Lato för att förena det klassiska med det moderna. Som ett sidospår har vi också tagit fram en digital logotyp baserad på en analog symbol som tagits fram för stiftelsen.

Lösningen

Delorean tog fram en ny användarvänlig struktur, navigation och visuellt uttryck för michaelnyqvistfoundation.org. Vi tog också fram en logotyp som skulle gå i linje med deras arbete och som var anpassad att fungera i digitala kanaler som i tryckt material. Vi vill att deras webbsida ska förmedla engagemang och ge en ärligt bild av deras arbete.