Integritetspolicy

Följande dokument behandlar personlig information som samlats på delorean.se

Behandling av personuppgifter

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi är beredda att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vår hantering av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i gällande lag angående hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Delorean AB är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen GDPR för den behandling av personuppgifter som sker angående kontaktuppgifter till kunder, arbetssökande och leverantörer. Delorean AB är även ansvarig för den behandling som sker på webbplatsen delorean.se.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar ständigt efter att förbättra webbplatsen baserat på dina uppgifter och synpunkter. Din information hjälper oss också att bättre uppfylla dina individuella behov. Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan den informationen användas för att kunna ge en personlig användarupplevelse.

Den kontaktinformation du anger kan användas för att skicka information till dig. I de fall vi skickar nyhetsbrev till dig så kan du när som helst avbryta din prenumeration genom att följa anvisningarna längst ner i varje e-postutskick eller kontakta oss.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få hanteras tas de bort då du begär det om de inte behövs för några andra rättsliga förpliktelser.

Besökaridentifiering – cookies och loggar

På vår webbplats använder vi "cookies". Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två olika typer av cookies. Den ena är "sessions-cookies" som används under den tid besökaren är aktiv på webbplatsen. Dessa cookies sparas bara temporärt i besökarens dators arbetsminne och tas automatiskt bort när besökaren stänger sin webbläsare. Den andra är "varaktiga cookies" som används för att tala om för besökaren vad som hänt på webbplatsen sedan denne besökte webbplatsen sist, samt för att känna igen återkommande användare och komma ihåg vilka uppgifter som tidigare lämnats.

När du besöker oss första gången kan du välja vilka cookies du ska lagra

Delorean använder också statistiska verktyg som Google Analytics eller liknande över antal besök, antal gånger enskilda sidor läses, vilka webbadresser besökarna kommer ifrån och vilka sökmotorer och sökord som används för att komma in på vår webbplats. Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Således samlar vi in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in. Denna information lämnas inte ut till utomstående.

Var lagras personuppgifterna?

Vi försöker i stor utsträckning som möjlig lagra alla personuppgifter i EU, men vissa tjänster som vi använder kan lagra dem på andra håll i världen.

Kontakt

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kan du vända dig till oss via info@delorean.se eller under adressen Delorean AB, Västerlånggatan 66, 111 29 Stockholm.