Deloreans digitala spaningar

Kan vi äntligen få en laddare som passar till alla prylar? Twitter fick rekordmånga krav på att radera tweets och Google backar på impopulärt sätt att samla data.

Kan vi äntligen få en laddare som passar alla prylar?

EU:s ministerråd föreslår en enhetlig standard för laddning av prylar, vilket kan innebära att samma kabel framöver kan fungera till alla mobiler, surfplattor, kameror och hörlurar.

Gissningsvis ligger USB-C, som redan idag används av de flesta tillverkare, nära tillhands som den nya standarden. Förslaget skulle kunna leda till minskat “e-skrot” då konsumenter inte tvingas köpa separata laddare till varje enskild pryl.

Den största skillnaden skulle utöver det egentligen bli att man slipper ta med sig en extra sladd för att kunna ladda sin iPhone. Flertalet iPads och andra Apple-produkter laddas redan via USB-C.

Om förslaget godkänns av EU-kommissionen kan de nya reglerna för laddare träda i kraft 2024.

Rekordmånga krav på att radera tweets

Twitter släpper årligen en transparensrapport där de bland annat redovisar hur många krav som mottagits om att radera innehåll på plattformen.

2021 såg den största ökningen av förfrågningar om borttagning sedan Twitter började rapportera 2012 — totalt 43 387 anmälningar mot 196 878 specifika konton.

En av anledningarna till den stora ökningen säger Twitter beror på två krav från Indonesiens kommunikations- och IT-ministerium gällande över 100 000 konton med innehåll som ansågs bryta mot lokala lagar. Av dessa vidtog Twitter åtgärder mot dryga 18 000, medan resterande ansågs ha följt plattformens regler.

Sett till hela världen stod dock fem andra länder för hela 95% av alla förfrågningar — där Japan, följt av Ryssland, Turkiet, Indien och Sydkorea var de som skickade flest krav på att radera konton och tweets.

Google går tillbaka till individualiserad datainsamling

Google har tidigare försökt att göra sig av med tredjepartskakor för datainsamling genom att introducera FLoC (Federated Learning of Cohorts).

Till skillnad från webbkakor lagras information från större grupper av användare. Grupperna har delats upp baserat på bland annat webbhistorik och aktivitet, vilket Google menar ska bevara användares integritet på ett bättre sätt.

FLoC blev dock kritiserat, blev inte implementerat i fler webbläsare än Chrome och blockerades som standard i bland annat WordPress. Därför backar nu Google och introducerar Topics API, som istället för grupper ska baseras på intressekategorier.

Användare kommer veckovis tilldelas sex av totalt 350 kategorier baserat på historik från webbläsaren. När hen sedan besöker en hemsida där tredje part efterfrågar information delas tre av dessa slumpvis, och kan användas för bl.a riktad marknadsföring (snarare än den exakta informationen som kategorierna baseras på).

Tanken är att detta gör informationen mer anonym, och användare ska dessutom ha möjlighet att redigera och inaktivera kategorier. Ur integritetssynpunkt på många sätt en förbättring från FLoC, men verktyget kommer fortfarande att dela dina intressen med tredjeparts-trackers och låta marknadsförare identifiera en över flera enheter.
Återstår att ses hur det nya verktyget mottas, men av integritetsexperters utlåtanden att döma är Topics API knappast något som avsevärt förbättrar integriteten för användarna.

En testperiod för Topics API lanserar till Chrome under slutet av Q1, därefter är planen att justera verktyget innan det lanseras skarpt.

Karl Brandell Lindblad

karl.lindblad@delorean.se