Young girl working with a computer

Safer Internet Day 2024

Så bygger vi en säkrare Digital värld

Idag, den 6 februari, firar vi Safer Internet Day - en dag som uppmanar oss alla att reflektera över vår digitala närvaro och bidra till att skapa en tryggare onlinevärld. Som en digital byrå är vi passionerade förespråkare för ett säkert och ansvarsfullt internet.

Vad är Safer internet day?

Safer Internet Day är en årlig global kampanj som fokuserar på att främja ett säkrare och mer ansvarsfullt användande av internet och digitala teknologier - speciellt för barn och unga. Initiativet startades för att adressera de utmaningar och risker som användare möter online och för att uppmuntra till gemensamma ansträngningar för att skapa en tryggare digital värld.

Under Safer Internet Day deltar organisationer, skolor, företag och privatpersoner över hela världen genom att organisera evenemang, kampanjer och aktiviteter som syftar till att öka medvetenheten om vikten av internetsäkerhet. Det är en dag för att lyfta fram bästa praxis, främja digital kompetens och inspirera till positiva förändringar i vårt onlinebeteende.

Så kan vi arbeta för att främja en säker digital framtid

1. Säkerhet i fokus: Integrera säkerhet i varje digital strategi
Vår uppgift är att göra säkerhet till en grundläggande del av varje digital strategi. Genom att inkludera säkerhetsåtgärder från början kan vi skapa en robust digital närvaro för våra kunder och deras användare.

2. Användarintegritet och datahantering
Ett av de mest kritiska områdena för säkerhet är hanteringen av användaruppgifter och integritet. Utforska bästa praxis för användarintegritet och datahantering och se hur du kan säkerställa att ditt företag följer de senaste riktlinjerna och regleringarna.

3. Dela med dig av kunskap: Utbilda ditt team och användare
En nyckelkomponent för att skapa ett säkrare internet är utbildning. Uppmuntra ditt team att hålla sig uppdaterat om de senaste säkerhetstrenderna och erbjuda användarutbildning för att skapa medvetenhet. Ta del av utbildningsresurser för säkert internet på saferinternetday.org här

4. Stöd Safer Internet Day och liknande initiativ
Engagera dig i kampanjer och organisationer som aktivt arbetar för ett säkrare internet. Genom att stödja Safer Internet Day och liknande initiativ kan du bidra till den globala ansträngningen för ett tryggare digitalt samhälle. Mediemyndigheten anordnar webbinarium och har bra resurser och exempel på organisationer som arbetar med detta. Mediemyndigheten, Bris och ECPAT driver tillsammans Safer Internet Centre Sverige, besök det här

5. Öppen dialog och gemenskap: Dela erfarenheter och lärdomar
Slutligen, skapa en öppen dialog inom din organisation och online-community. Dela erfarenheter och lärdomar om säkerhetsutmaningar och lösningar. Ju mer vi delar med oss av vår kunskap, desto starkare blir vår gemenskap online.

Vill du utveckla ert arbete med säkra digitala lösningar?

Låt oss tillsammans bygga en säkrare digital värld och främja ansvarig användning av internet. Vill du ha hjälp med att diskutera vad det här innebär för din organisation eller med att driva ett digitalt projekt i frågan? Kontakta oss så tar vi det vidare!

Kontakta oss

Hör av dig till oss så bokar vi in ett möte för att prata lite mer!