Birka Cruises webbplats

Birka Cruises ville vidareutveckla deras digitala affär och göra en inspirerande användarupplevelse - en ordentlig utmaning för våra digitala strateger, UX-designers och utvecklare.

VAD

Digital strategi
UX
Design
E-handel
Bokningssystem

HUR

Förstudie
Workshops
UX-design
Systemanalys
Systemarkitektur
Utveckling

VARFÖR

Att som Birka Cruises digitala partner tillsammans utveckla en ny digital upplevelse för Birkas kunder, med målet att öka omsättningen online.

Uppdraget

Uppdraget var att genom en första förstudie ta fram en digital strategi för Birka Cruises nya webbplats. Birka ville med sin webbplats kunna inspirera och informera effektivt, skapa ett mer användarvänligt bokningsflöde och bygga en grund för sina tekniska lösningar. Förstudien resulterade sedan i att Delorean även fick äran att ta sig an hela uppdraget för den nya webbplatsen.

Papperskort på ett bord

Strategi

Att bygga en webbplats som Birka.se innebär att kunna hantera stora mängder data och en avancerad funktionalitet - med ett flöde som som är användarvänligt. Därför innefattade strategin en gedigen research där vi tillsammans med Birka studerade konkurrenter, arbetade med målgrupper och kundresor, produktananlys samt gjorde en stor teknisk inventering av deras interna system.

Kvinna och man framför whiteboard med post-it

Den kreativa processen

UX och design för den nya webbplatsen har tagits fram utifrån insikter som framkom i strategiarbetet, och har sedan itererats med hjälp av wireframes och prototyper. Vid utveckling av nya funktioner jobbar vi intensivt med användartester för att det komplexa bokningsflödet ska kännas lättnavigerat och förståeligt för besökaren.

I arbetet med Birka.se har även arbetet med utvecklingen var mycket kreativ och utmanande då det handlar om att skapa en sömlös upplevelse mellan flera olika komplexa system. Såsom bokningssystem, CRM-system och affärssystem.

Tre mobilvyer som visar birka.se design
Utklipp på birka.se startsida

Lösningen

Delorean utvecklade hela birka.se användarupplevelse med tydligt användarfokus, strategisk design och ett komplext men ändå användarvänligt system som hanterar över 5000 bokningar per månad. Vi arbetade i nära samarbete med Birka och genomförde en mycket komplex integration med deras bokningssystem och CRM. Den senare är för närvarande en av de ledande lösningarna för integrerade system för kryssningsfartyg över hela världen.