Automatiserad displayannonsering för TUI Nordic

Hur kan TUI jobba smartare och snabbare?

Digital marknadsföring och annonsering kräver stora resurser när man som TUI Nordic är nordens största reseaktör med försäljning på fyra marknader. När 75% av all försäljning sker online förstår man vikten av att lyckas optimera marknadsföringen till ökad konvertering, och vilket resultat det kan ge - både i tid och pengar.

TUI Nordic hade en väl uppbyggd infrastruktur och hantering av digital annonsering när vårt samarbete började. De arbetade i etablerade system för både administration och köp. Men, mycket av annonsarbetet gjordes manuellt. Data som skulle användas i annonsering sköttes i kopplade kalkylark, annonser gjordes på nytt för nya kampanjer och så även optimering av budskap och innehåll.

Det blev tydligt för vårt samarbete att TUI Nordic kunde ha väldigt mycket att vinna och spara på om de kunde få hjälp med att förenkla sin hantering av digitala annonser. Därför påbörjade vi arbetet med att skräddarsy TUIs dynamiska displayannonsering för att de skulle kunna arbeta smartare, snabbare och med mer kontroll över det slutliga resultatet - på samtliga fyra marknader.

Så, hur kunde vi hjälpa TUI;

 • minska tid och kostnader för att ta fram nya annonser?
 • skapa en mer träffsäker annonsering?
 • ge dem mer resurser till optimering?

Från manuellt till automatiserat system

I nära samarbete med TUIs inhouseavdelning började vi arbeta fram en strategi för hur den dynamiska annonseringen kunde stödja försäljningen på bästa sätt.

Automatisering med hjälp av Dynamic Studio CMS

För att underlätta för TUI att administrera och optimera hela sin annonshantering använde vi oss av den tekniska plattform som Delorean utvecklat för dynamisk displayannonsering. I CMS:et kan marknadsteamet arbeta manuellt med att styra hur utseende, budskap och innehåll ska se ut utifrån deras marknadsstrategi, samtidigt som vi har byggt upp automatiska processer för att plocka in datagenererat innehåll som priser, produktbilder och texter.

CMS:et:

 • Låter marknadsteamet själva styra (och ha kontroll över) hur annonser ser ut och kommuniceras genom att lägga in innehåll.
 • Anpassar innehåll för alla format automatiskt, och ingen handpåläggning behövs för separata anpassningar.
 • Uppdateringar och ändringar publiceras direkt, utan att behöva laddas upp i annonssystem.
 • Optimerar annonser automatiskt baserat på signaler från data, försäljningsprioritet och klick, för ett mer träffsäkert och konverterande resultat.
 • Ger möjlighet att plocka in annan data för att anpassa innehåll eller spridning, exempelvis geo-position, lagersaldo och väderparametrar.

Det här har resulterat i att hela TUI Nordic nu har större kontroll över sin annonsering, minskar kostsamma och tidskrävande resurser som förut lades på produktionen av displayannonser och därmed fått mer tid för att optimera marknadsföringen.

Hur skapar vi en mer träffsäker annonsering?

Vi tittade på vilken typ av data vi hade tillgång till och hur vi skulle kunna använda oss av det för att veta var kunden befinner sig i köpresan och hur vi bäst riktar kommunikationen till den enskilde individen efter givna signaler och uppsatta parametrar. Det gällde såväl externa som interna parametrar. Det vill säga dels hur det är anpassat efter kunden, och dels hur det är anpassat efter TUIs intressen såsom lagersaldo, kampanjer och varumärke. Med målet att skapa rätt budskap i rätt situation och i rätt tid.

Olika annonser beroende på hur djupt ner mottagaren är i funneln*

Mottagaren av annonser befinner sig i olika grader av intresse (och i olika delar av en potentiell köpprocess) för den annons den möts av, och därför bör annonser anpassas därefter. Vår lösning på det var att skapa olika mallar som är baserade på hur nära mottagaren är att göra ett köp. Dessa mallar fylls sedan på med innehåll baserat på individen som ser annonsen.

Själva innehållet i mallarna anpassar sig sedan automatiskt efter marknadsavdelningen styrning, uppsatta dataparametrar och prioriteringar.

Flera nivåer av dynamisk annonsering

Då TUI hade en bra grund och bra förutsättningar att arbeta med dynamisk displayannonsering valde vi att vara ambitiösa och arbeta med det i flera olika nivåer. För TUI innebar det att alla annonser är “always on” och ligger live, men där innehållet i annonsen ändras beroende på vem som ser det (styrt på olika signaler) och hur TUI väljer att styra sin marknadsföring. Det ger TUI möjlighet att använda både branding och tactic, samt remarketing och campaigns i samma annons, och även kombinera innehåll från olika områden med varandra, t.ex. kombinera ett taktiskt budskap med en global kampanj.

Vad innebär det?

 • Alla annonser är “always on” och ligger live
 • Innehållet i annonserna är dynamiskt och styrs av signaler på mottagaren kombinerat med taktik för marknadsföring
 • Möjlighet att kombinera innehåll från olika områden, ex kombinera ett taktiskt budskap med en global kampanj
 • Ger en oändlig kombination av annonser - anpassat för den som ser annonsen och TUIs övergripande marknadsföring

Vikten av att balansera input vs. output

I arbetet med TUI och att ta fram automatiserad displayannonsering har det många gånger handlat om hur vi ska balansera den tid som investeras i framtagandet av annonser och resultatet annonseringen ger. För var går gränsen när den extra inputen inte genererar ett bättre resultat?

Insikten från vårt gemensamma arbete är att göra det enklare och snabbare att ta fram en specifik kampanj, så att vi istället lägga tiden på att optimera den med hjälp av data. För i slutändan handlar det om att ge rätt information, till rätt person, när de är redo att ta emot den - då konverterar TUI.

*Så, vad är en funnel? En funnel är en automatiserad process som attraherar potentiella kunder, engagerar dem, konverterar dem till leads och sedan automatiskt bearbetar dem tills de är redo för ett eventuellt köp. För att en funnel skall fungera på absolut bästa sätt behöver den fyllas med massor av relevant content. Det krävs även olika typer av content beroende på var i processen (i en funnel) den potentiella kunden är.

Vill du veta mer?


Avalon Curtis, Byråchef
avalon@delorean.se
+46 704 41 05 58


Joakim Slättegård, VD
joakim@delorean.se
+46 708 47 47 40