Att jobba agilt

Om du redan har jobbat i digitala projekt kan det hända att du har upplevt att du trodde att alla hade samma bild av vad som skulle göras, men i slutet kom det något helt annat än du hade sett framför dig. Då har ni antagligen inte jobbat agilt, eller i alla fall inte lyckats med det.

ATT JOBBA AGILT

På Delorean jobbar vi agilt. Ordet kommer från latinets agilis och betyder ungefär lättrörlig, flexibel, smidig. Det innebär att vi organiserar arbetet på ett smart och effektivt sätt, där våra kunder är delaktiga i arbetet under hela projektet. Vi utvärderar och prioriterar löpande tillsammans, på så vis blir risken att det går fel minimal. Det låter säkert bra, men hur gör vi det då? Jo, i stället för att lägga upp en traditionell projektplan med en tydlig början och ett slut, jobbar vi i så kallade sprintar.

Människor som jobbar med post-its på ett pingisbord

FIRST THINGS FIRST: RESEARCH OCH STRATEGI

Men vänta ett tag, innan vi kommer dit behöver vi göra research och komma överens om en strategi. Det gör vi oftast genom att hålla i workshops tillsammans med representanter från alla delar av vår kunds organisation, genomföra användartester och analysera konkurrenter, verktyg och best practice inom olika områden. Ibland kommer vi fram till att vi ska börja med att bygga en MVP, ofta bygger vi prototyper för att vår uppdragsgivare ska förstå vad det är vi tänker göra innan vi faktiskt gör det.

SPRINTAR, VAD ÄR DET?

Och sen när vi är överens jobbar vi alltså i sprintar. Det betyder att vi tillsammans med uppdragsgivaren sätter upp mål och prioriteringar för en avgränsad tid, oftast två till fyra veckor. Efter den tiden tittar vi tillsammans på vad vi har gjort, testar, utvärderar och prioriterar nästa sprint.

HÖR GÄRNA AV DIG!

Låter det krångligt? För oss är det inte det, det är så vi är vana att jobba, och i vår mening blir slutresultatet så oändligt mycket bättre genom att jobba agilt. Om du vill veta mer får du gärna höra av dig till Lotta på 0708-474740 eller joakim@delorean.se.

Lotta Saxe || senior projektledare

info@delorean.se