Två kvinnor som håller i varsin mobiltelefon

Användartester - så kommer du igång!

Inom UX-design är användartester ett effektivt verktyg för att avslöja hur besökare interagerar med din webbplats eller app i verkligheten. De ger en tydlig indikation hur tjänsten faktiskt används och presterar – inte bara hur den är tänkt att användas.

Vad är ett användartest?

Digitala tjänster presterar inte alltid som det är tänkt. De har ofta skapats utifrån ett teoretiskt perspektiv, i värsta fall baserat på interna gissningar. Ett användartest undersöker helt enkelt om en tjänst motsvarar användarens behov och önskemål och ger inblick i hur tjänsten upplevs i verkligheten. Testet går ut på att studera och intervjua testpersoner som använder tjänsten i en verklighetstrogen situation.

Öka kundnöjdhet och konvertering

Genom resultat och insikter från användartester lär man känna sina målgrupper bättre. De ger konkreta svar som gör det möjligt att utveckla tjänsten, skapa en bättre upplevelse, och öka kundnöjdhet och konvertering.

Hur kommer man igång med användartester?

Det kan verka svårt och resurskrävande att “återskapa verkligheten” på det här sättet, men användartester kan hållas både i små och stora format. Det viktigaste är att ta det första klivet och prova för att inse hur stort värde det här verktyget faktiskt kan skapa. Ju tidigare i processen man utför tester, desto större värde.

Hur går ett användartest till?

Testpersoner får utföra olika uppgifter i en prototyp eller testversion av tjänsten, samtidigt som de berättar högt vad de gör och hur de tänker. Tester kan utföras både på plats eller digitalt. Det är vanligt att man gör tester på minst 5-6 personer – och ju bättre de passar in i målgruppen, desto bättre chanser att få användbar data. 5-6 tester brukar vara tillräckligt för att ge en stark indikation vilka förbättringsområden som finns. Hålls fler tester är det inte alltid man hittar något nytt.

Gammal man håller i telefon

Fördelar med att användartesta

En webbplats eller app blir aldrig helt färdig. Den behöver ständigt utvecklas och justeras för att förbättra och uppdatera användarupplevelsen. Med användartester får du:

 • Djupare förståelse av målgruppens behov.
 • Insikter i vad som behöver justeras för en bättre användarupplevelse. Detta kan vara ändringar i struktur, copy eller layout.
 • Besparingar i pengar och tid genom att testa tidigt i processen. Problem och hinder kan upptäckas och justeras före – inte efter – lansering.
 • En tjänst med ett användarcentrerat perspektiv.
 • Hög sannolikhet att dina användare tycker om din tjänst.
 • Utveckling av din verksamhet och affär – dvs ökad konvertering.

Få ut så mycket som möjligt av ett användartest

För att få ut så mycket som möjligt behövs ett tydligt formulerat syfte för användartestet. Det kan vara feedback från användare att det är svårt att hitta information, att besökare avviker innan de ska genomföra ett köp, eller annan besöksstatistik som spökar. Att genomföra användartester är även en bra idé när en befintlig sida eller tjänst ska göras om och optimeras.

När behövs användartest?

 • Vid omstrukturering av innehåll.
 • Vid låg förståelse för hur innehållet upplevs eller används.
 • Vid dålig konverteringsgrad och/eller få besök på målsidor.
 • När en del av tjänsten inte fungerar som den ska.
 • När ni vill skapa samsyn inom organisationen – ett bra användartest ger tydliga svar.
Hand som håller post-it med text: Run a usability test

Vi användartestar din hemsida/app/tjänst

På Delorean utför vi regelbundet användartester för våra kunders räkning. Vår erfarenhet är att de ger tydliga resultat, möjliggör konkreta åtgärder, och leder till nöjda kunder. Att användartesta din hemsida eller app kan gå till såhär:

 1. Uppstartsmöte (1-2h)
  Vi börjar med ett uppstartsmöte med dig och din organisation. Under mötet förser ni oss med bakgrund och information om vad som ska testas – och besvarar funderingar som kan dyka upp. Tillsammans skapar vi hypoteser och problemställningar som blir grund för användartesterna.

 2. Rekrytering, planering och utförande (2-3 veckor)
  Samtidigt som vi skriver frågor och uppgifter till användartestet rekryterar vi personer som ska vara med. Att rekrytera medverkande ur målgruppen kan ta ett tag, men är en viktig del av testet. Vi för en diskussion med er om vilka frågor som ska ställas och hur vi planerat upplägget. Användartester genomförs. Ett test tar vanligtvis 40-60 minuter.

 3. Sammanställning av data och presentation för kund (1-2 h)
  När alla användartester är klara sammanställer vi det vi observerat och antecknat. Detta sammanställs i en presentation där vi går igenom
  - Hur testet gått till
  - Vilka insikter vi har dragit och vad de grundas på
  - Rekommendationer framåt, vilket ger mycket värdefulla insikter i fortsatt arbete.

Hör gärna av dig så tar vi en digital kaffe och pratar mer!


Lina Jonsson, Digital Strateg
lina@delorean.se

+46 733 13 01 26