SVENSKA DAGBLADET | FILM

Låt oss presentera några av SvD:s profiler!

Svenska Dagbladet är idag en multikanals nyhetstidning som når över 900 000 läsare varje dag. Man har vunnit flertalet priser för sin grävande journalistik och även utsetts till Årets tidskrift. I drygt 130 år har man varit tongivande i den allmänna debatten, men vilka är människorna bakom texterna, åsikterna och opinionen? Vad är det som driver dem?

Denna kampanjen bestod av filmade intervjuer med fem av skribenter och dessa intervjuer klipptes i olika versioner till olika kanaler. Tanken med filmerna var att öka kännedomen om några utvalda SvD-profiler och samtidigt bygga preferens till varumärket Svenska Dagbladet. Att se och höra reporten själv berätta om sin drivkraft och varför de tycker man ska läsa Svenska Dagbladet.

Efter denna (och uppföljande kampanj) är tanken att mottagaren uppleva att de känner skribenterna lite bättre än tidigare och samtidigt fått högre förtroende för Svenska Dagbladet.

Filmerna visades i olika versioner som reklam i TV, sociala medier och egna kanaler.